Wentylacja z odzyskiem ciepła Zielona Góra

W pełni automatyczne przełączenie króćca czerpnego centrali wentylacyjnej na kanał prowadzący do czerpni ściennej lub kanał prowadzący do gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła w zależności od chwilowych warunków atmosferycznych oraz warunków panujących wewnątrz budynku.

W przypadku sterowania z systemu automatyki central wentylacyjnych AirPack, nie jest wymagany montaż żadnych dodatkowych czujnikóww temperatury. Sterownik wykorzystuje w tym przypadku informację o temperaturze mierzonej w króćcach czerpnych centrali wentylacyjnej do podjęcia decyzji o sposobie zasilania systemu wentylacji w świeże powietrze.

Jeżeli urządzenie GrundBox jest wyposażone w autonomiczny system sterowania, wewnątrz urządzenia wbudowany jest dodatkowy czujnik temperatury. W tej sytuacji decyzja o przełączeniu strumienia powietrza świeżego na wymiennik gruntowy lub na czerpnię ścienną jest podejmowana w oparciu o wskazanie tego czujnika.

http://venke.pl/wp-content/uploads/2017/09/wentylacja-z-odzyskiem-ciepla-zielona-gora-600x400.png