Rekuperacja Zielona Góra

Centrala wentylacyjna AirPack 300h, AirPack 300v, AirPack Base 300h, AirPack Base 300v (w dalszej części tekstu określana
jako AirPack 300) przeznaczona jest do realizacji zrównoważonej wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych.
Urządzenie umożliwia odzysk ciepła z powietrza usuwanego z budynku ze sprawnością przekraczającą 90% oraz jest wyposażone
w energooszczędne wentylatory z płynną regulacją wydajności zapewniające niskie zużycie energii elektrycznej
oraz cichą pracę.

Podzespoły wchodzące w skład urządzenia:
- przeciwprądowy wymiennik ciepła,
- wentylator nawiewny,
- wentylator wywiewny,
- filtr powietrza zewnętrznego,
- filtr powietrza wewnętrznego,
- presostat (nie dotyczy wersji BASE),
- przepustnica obejścia wymiennika z siłownikiem,
- system zapobiegający zamrożeniu kondensatu w wymienniku ciepła,
- układ sterowania,
- nagrzewnica elektryczna systemu przeciwzamrożeniowego.

Urządzenia AirPack 300 umożliwiają:
- stałą wymianę powietrza w budynku,
- minimalną wymianę powietrza wymaganą ze względów higienicznych,
- uzyskanie oszczędności energii dzięki wysokiej sprawności odzysku ciepła,
- osiągnięcie wysokiego standardu higienicznego dzięki dostarczaniu do pomieszczeń świeżego powietrza oraz usuwaniu
zanieczyszczeń w tym wilgoci i tym samym zapobieganiu rozwojowi pleśni i grzybów w budynku.

http://venke.pl/wp-content/uploads/2017/09/rekuperacja-zielona-gora-600x400.jpg