Dlaczego nie wentylacja grawitacyjna?

//wpsolarclear/wp-content/uploads/2016/07/06.jpg

Głównym celem wentylacji w budynku jest:

  • dostarczenie tlenu niezbędnego do oddychania ludzi,
  • obniżenie zawartości wilgoci w powietrzu,
  • obniżenie stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez człowieka do akceptowalnych poziomów,
  • w niektórych przypadkach dostarczenie tlenu do zapewnienia prawidłowego przebiegu spalania do kotłów z otwartą komorą spalania.

Zastosowanie wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) w nowych budynkach w praktyce nie pozwala na pełne zrealizowanie założonych celów.

Od wielu lat widoczna jest i już nieodwracalna tendencja budowania coraz bardziej szczelnych budynków. Aby zmniejszyć straty ciepła, stosuje się coraz szczelniejsze okna i drzwi. Odbywa się to niestety kosztem realnego spadku efektywności działania grawitacyjnego systemu wentylacyjnego i braku odpowiedniej wymiany powietrza, która jest niezbędna dla zdrowia i bezpieczeństwa. Nawet prawidłowo zaprojektowana wentylacja grawitacyjna nie działa prawidłowo przez znaczną część roku. Realna intensywność działania wentylacji grawitacyjnej zależy przede wszystkim od warunków pogodowych tj. takich jak: temperatura powietrza otaczającego oraz prędkość wiatru.

Osoby przebywające w niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach mogą odczuwać bóle głowy, senność i często mają problemy z koncentracją. Zwykle jest to efekt zbyt dużej zawartości CO2 w powietrzu.

Kolejnym bardzo istotnym zagadnieniem jest konieczność odprowadzenia wilgoci i ryzyko powstania szkodliwej pleśni. Za słaba wentylacja w pomieszczeniu – za mała wymiana powietrza przy cały czas zamkniętych oknach – może prowadzić do kosztownych szkód spowodowanych zbyt dużą wilgotnością np. wykwity grzyba pleśni na zimnych i wilgotnych powierzchniach ścian.

Nie bez powodów w krajach skandynawskich, w Holandii, ale także w innych krajach Europy zachodniej już dawno zdecydowano o tym, że wentylacja mechaniczna – również w domach jednorodzinnych – jest obowiązkowa. Dzięki niej do pomieszczeń dostarczana jest w stałych cyklach i kontrolowanych ilościach odpowiednia ilość świeżego, zewnętrznego (i przefiltrowanego powietrza), a wilgoć i zanieczyszczenia bytowe usuwane.

  • Email: biuro@venke.pl
  • Adres: ul. Chemiczna 2, 65-001 Zielona Góra
  • Zapytaj naszego experta: 796 409 717

Doradzimy i pomożemy!

Możesz liczyć na rzetelne rozwiązania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.